ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ม.ค. 56 กิจกรรม "ใจสงบ พบความสำเร็จ"
กิจกรรม "ใจสงบ พบความสำเร็จ" เป็นการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทำกิจกรรมที่วัดตาหงษ์ปิยาราม ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมและนับถอยหลังสู่วันสำเร็จการศึกษา
วัดหงษ์ปิยาราม โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
20 ม.ค. 56 กิจกรรมสาธารณะ
กิจกรรมสาธารณะ ในวันที่ 20  มกราตม พ.ศ. 2556 ณ วัดเขากลัวย อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 และ 5
วัดเขากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
06 ก.พ. 56 ถึง 08 ก.พ. 56 เข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกลุ่มโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม และทำการทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 9 วิชา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปัญญานุกูล  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปัญญานุกูล โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
16 ก.พ. 56 ถึง 17 ก.พ. 56 Math. camp
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม Math. camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 60 คน ณ บางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 16-17 ก.พ. 2556
บางเบิด โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
22 ก.พ. 56 ถึง 23 ก.พ. 56 English. camp
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English. camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน  45  คน ในวันที่ 23-24 ก.พ.56 ณ สวนผึ้ง ราชบุรี
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ กิจกรรมปลูกป่า
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
13 ส.ค. 57 ถึง 21 ส.ค. 57 มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ 2014
การแข่งขันกีฬานักเรียน "มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์" 2014
 
     การแข่งขันกีฬานักเรียน "มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์" 2014 ระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพรโดยกำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร
      - กีฬา เริ่มแข่งขันในวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2557 (ณ สนามโรงเรียนสังกัด สพม 11 ชุมพร)  ยกเว้นกีฬาที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากอาจแข่งขันก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2557
      - กรีฑา  แข่งขันวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร
สนามกีฬาจังหวัดชุมพร
18 ส.ค. 57 ถึง 20 ส.ค. 57 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
28 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
การแต่งกายชุดนักเรียน