โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
การแต่งกายชุดนักเรียน
18 ส.ค. 57 ถึง 20 ส.ค. 57 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
13 ส.ค. 57 ถึง 21 ส.ค. 57 มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์ 2014
การแข่งขันกีฬานักเรียน "มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์" 2014
 
     การแข่งขันกีฬานักเรียน "มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์" 2014 ระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพรโดยกำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร
      - กีฬา เริ่มแข่งขันในวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2557 (ณ สนามโรงเรียนสังกัด สพม 11 ชุมพร)  ยกเว้นกีฬาที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากอาจแข่งขันก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2557
      - กรีฑา  แข่งขันวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร
สนามกีฬาจังหวัดชุมพร
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ กิจกรรมปลูกป่า
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
22 ก.พ. 56 ถึง 23 ก.พ. 56 English. camp
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English. camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน  45  คน ในวันที่ 23-24 ก.พ.56 ณ สวนผึ้ง ราชบุรี
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
16 ก.พ. 56 ถึง 17 ก.พ. 56 Math. camp
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม Math. camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 60 คน ณ บางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 16-17 ก.พ. 2556
บางเบิด โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
06 ก.พ. 56 ถึง 08 ก.พ. 56 เข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกลุ่มโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม และทำการทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 9 วิชา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปัญญานุกูล  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปัญญานุกูล โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
20 ม.ค. 56 กิจกรรมสาธารณะ
กิจกรรมสาธารณะ ในวันที่ 20  มกราตม พ.ศ. 2556 ณ วัดเขากลัวย อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 และ 5
วัดเขากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
09 ม.ค. 56 กิจกรรม "ใจสงบ พบความสำเร็จ"
กิจกรรม "ใจสงบ พบความสำเร็จ" เป็นการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทำกิจกรรมที่วัดตาหงษ์ปิยาราม ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมและนับถอยหลังสู่วันสำเร็จการศึกษา
วัดหงษ์ปิยาราม โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม