โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.61 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบ ก.ค.ศว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.54 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมาลจริยธรรม ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 850.26 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 379 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการประพฤติปฎิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมาลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 850.26 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.75 MB
Adobe Acrobat Document กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.52 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูแลพบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหตุพิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 398.2 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 645 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.65 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB