ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ขอเชิญชวน นักเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ร่วมเข้าประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
โดยส่งผลงานได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 เพื่อที่ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด เข้าประกวดไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2557,11:00   อ่าน 590 ครั้ง