ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมที่ได้รับเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข"
 "ครูดีไม่มีอบายมุข" คือคุณครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เพราะบุคคลเหล่านั้นได้ทำหน้าที่เป็นแม่แบบ เป็นเบ้าหลอมที่ต้องใช้ตัวเองต่อสู้กับอบายมุขและต้องเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่ลูกศิษย์ที่รายล้อมอยู่ข้างกาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,08:08   อ่าน 671 ครั้ง