ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาปูพื้นกระเบื้องและฝ้าเพดาน
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย 
กำหนดดูสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย  ใน วันที่ 21 พฤศจิกายน  2557  ระหว่างเวลา  09.30 น.- 10.00 น.  โดยมาพร้อมกัน  ณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมจะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างจะนำมาเป็นข้ออ้างมิได้
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  7 พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  21 พฤศจิกายน  2557  ณ  ห้องธุรการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  ในวันและเวลาราชการ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันจันทร์ ที่  24 พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา  10.30  น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน  2557   2557  ถึงวันที่  21 พฤศจิกายน  2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 077-613211 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.hjw.ac.th
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2557,03:26   อ่าน 599 ครั้ง