โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม 5 ส ระหว่างวันที่ 6- 8 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ แลกิจกรรม 5 ส ระหว่างวันที่ 6- 8 กุมภาพันธ์  2563
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,00:11   อ่าน 328 ครั้ง