โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภชัย ศิวประสิทธ์กุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางกันนิกา มีอารีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวแสงรวี แสงสม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2