โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกันนิกา มีอารีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
ครู คศ.1

นางสาวแสงรวี แสงสม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิเรียม ฟักช้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1