โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกันนิกา มีอารีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวแสงรวี แสงสม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2