โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจินดา แขวงรถ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0844410557

นางสาววริษฐา กมลเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอนุสรา พัตหาญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0936728799
อีเมล์ : anusarapathan8@gmail.com