โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจตุพร ไชยเพชร
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0954183464

นางสาวรุ่งรวิน นาคโต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2