โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจตุพร ไชยเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0