โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิมย์ชนก สมสมัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2