โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0849919207

นางสาวพิมย์ชนก สมสมัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : tiptom36@gmail.com