กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจรัสศรี ซังธาดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสิเรียม ฟักช้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอิศรา นุรักษ์
ครูผู้ช่วย