โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ธุรการโรงเรียน

นางสาวปรารถนา เงเลิศ
ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0985155457
อีเมล์ : king110239@gtmail.com