โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกโครงการเพชรในตม การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 Quotaโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่าน 78) 25 ม.ค. 66
กิจกรรมการแสดงและซุ้มกิจกรรมเกมหรรษาในวันเด็ก ที่ วนอุทยานนำ้ตกกระเปาะ (อ่าน 74) 14 ม.ค. 66
นายวุฒิชัย กองข้าวเรียบ นักกีฬาวู้ดบอลโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมด้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทนับจำนวนการตี ทีมชาย (อ่าน 77) 13 ม.ค. 66
แสดงความยินดีกับนายอนุวัตน์ เชื้อตาโคตร นักกีฬาวู้ดบอลโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมได้ไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (อ่าน 109) 11 ม.ค. 66
กิจกรรมกีฬาสีภายในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 (อ่าน 137) 16 ธ.ค. 65
ประกาศเจตนารมณ (อ่าน 340) 11 ก.ย. 65
ยินดีต้อนรับครูมันทนีย์ สังข์แก้ว (อ่าน 413) 06 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดี ครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 832) 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม งดจัดการเรียนการสอน Online ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3957) 29 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4044) 05 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ปิดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 27 29 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 3971) 22 ก.ค. 64
คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฎิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 4185) 22 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4048) 24 พ.ค. 64
ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4258) 22 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ (อ่าน 4108) 27 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิ (อ่าน 4115) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 7035) 03 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาอังกฤษ (อ่าน 7084) 14 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกวิชาภาษาอังกฤ (อ่าน 7070) 13 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 7011) 07 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล (อ่าน 7324) 10 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (อ่าน 7229) 14 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมเรื่องแจ้งความประสงค์เข้าเรียน (อ่าน 7216) 21 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหงษเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๐๒/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอ (อ่าน 7286) 20 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง การดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 7234) 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาป (อ่าน 7264) 27 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกภาษาไทย (อ่าน 7416) 27 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคร (อ่าน 7387) 25 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ค (อ่าน 7365) 25 ส.ค. 62