โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 129) 30 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างป (อ่าน 125) 28 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 105) 21 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 112) 14 ก.พ. 62
(อ่าน 106) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 187) 30 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัต (อ่าน 165) 29 พ.ย. 61
ตารางเรียนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 180) 27 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค (อ่าน 219) 17 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐/๒๗ (อ่าน 213) 04 ก.ย. 61
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (อ่าน 281) 07 มิ.ย. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2561 (อ่าน 488) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 25 (อ่าน 316) 30 มี.ค. 61
ประกาศผูู้ชนะในการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 295) 27 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส (อ่าน 316) 06 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูชีววิทยา ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 349) 06 พ.ย. 60
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตามที่โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดสอบวัดพื้นฐานคว (อ่าน 391) 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตามที่โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดสอบวัดพื้นฐานคว (อ่าน 390) 05 เม.ย. 60
คู่มือครู (อ่าน 399) 13 มี.ค. 60
พรบ.วินัยครู (อ่าน 383) 13 มี.ค. 60
Flow Chart การทำงานต่างๆ (อ่าน 450) 08 ส.ค. 59
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 522) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 550) 01 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน แบบพิเศษ (อ่าน 543) 05 พ.ย. 58
กำหนดการ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 575) 20 มี.ค. 58
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประกาศสอบราคาการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 630) 19 มี.ค. 58
สื่อการเรียนการสอนจาก CoursewareMaster (อ่าน 1206) 08 ม.ค. 58
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา true ปลูกปัญญา (อ่าน 659) 08 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาปูพื้นกระเบื้องและฝ้าเพดาน (อ่าน 635) 13 พ.ย. 57
ประกาศสอบราคาทาสี (อ่าน 721) 13 พ.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมที่ได้รับเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" (อ่าน 712) 23 ต.ค. 57
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 934) 03 ก.ย. 57
ประกาศการสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม (อ่าน 677) 13 ส.ค. 57
รับสมัครประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 628) 06 ก.ค. 57
กีฬาสี "ชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์" ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 570) 06 ก.ค. 57
การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด" (อ่าน 2137) 18 มิ.ย. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ (อ่าน 898) 20 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SM (อ่าน 948) 08 มี.ค. 57