โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ภาพกิจกรรม
สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกอบต. อสม. ผู้ปกครอง และประชาชนจิตอาสา ตำบลหงษ์เจริษทุกท่านที่ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกอบต. อสม. ผู้ปกครอง และประชาชนจิตอาสา ตำบลหงษ์เจริษทุกท่านที่ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้สง่างามพร้อมรับ การเปิดภาคเรียนที่1/2563 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณโอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,09:52   อ่าน 247 ครั้ง