ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผูู้ชนะในการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 19) 27 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส (อ่าน 38) 06 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูชีววิทยา ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 79) 06 พ.ย. 60
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตามที่โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดสอบวัดพื้นฐานคว (อ่าน 129) 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตามที่โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดสอบวัดพื้นฐานคว (อ่าน 131) 05 เม.ย. 60
คู่มือครู (อ่าน 123) 13 มี.ค. 60
พรบ.วินัยครู (อ่าน 106) 13 มี.ค. 60
Flow Chart การทำงานต่างๆ (อ่าน 200) 08 ส.ค. 59
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 299) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 336) 01 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน แบบพิเศษ (อ่าน 359) 05 พ.ย. 58
กำหนดการ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 406) 20 มี.ค. 58
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประกาศสอบราคาการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 456) 19 มี.ค. 58
สื่อการเรียนการสอนจาก CoursewareMaster (อ่าน 961) 08 ม.ค. 58
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา true ปลูกปัญญา (อ่าน 470) 08 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาปูพื้นกระเบื้องและฝ้าเพดาน (อ่าน 430) 13 พ.ย. 57
ประกาศสอบราคาทาสี (อ่าน 453) 13 พ.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมที่ได้รับเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" (อ่าน 523) 23 ต.ค. 57
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 776) 03 ก.ย. 57
ประกาศการสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม (อ่าน 504) 13 ส.ค. 57
รับสมัครประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 430) 06 ก.ค. 57
กีฬาสี "ชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์" ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 429) 06 ก.ค. 57
การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด" (อ่าน 1146) 18 มิ.ย. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ (อ่าน 727) 20 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SM (อ่าน 758) 08 มี.ค. 57