ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “ศรีสะเกษเกมส์”
ชื่อนักเรียน : นายอนุพงศ์ นราจร
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,06:58   อ่าน 423 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “ศรีสะเกษเกมส์”
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุทธิตา บุญเย็น
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,06:57   อ่าน 472 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : นายจตุพร ไชยเพชร
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,06:57   อ่าน 403 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ การแข่งขันแต่งบทกลอนสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
ชื่อนักเรียน : นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์แจ่ม
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,06:56   อ่าน 512 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวยุวเรศ ตั้งอยู่สูง
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,06:55   อ่าน 418 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิริพร สุดแน่น
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,06:53   อ่าน 408 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจันทิมา ชนะแดง เด็กหญิงจิรนันท์ นวลศรี และเด็กหญิงณัฐวรรณ หนูทอง
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,06:52   อ่าน 465 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4 – ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวกิตติญา ทองสุข นางสาวอิสริยาภรณ์ ฟักแฟ และนางสาวพิไลพร ทองหญีต
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,06:50   อ่าน 509 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4 – ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวกิตติญา ทองสุข นางสาวอิสริยาภรณ์ ฟักแฟ และนางสาวยุวเรศ ตั้งอยู่สูง
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,06:47   อ่าน 981 ครั้ง