ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:10  อ่าน 572 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:09  อ่าน 598 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:08  อ่าน 520 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางยินดี ช่วยปลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:03  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในงานวันครูแห่งชาติปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางจรัสศรี ซังธาดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,08:59  อ่าน 512 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางกัลยารัตน์ กรีไกรนุช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,08:58  อ่าน 691 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางจินดา แขวงรถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,08:56  อ่าน 414 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ เป็นตัวแทนระดับประเทศ การประกวดแต่งบทกลอนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,05:29  อ่าน 418 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,05:14  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางสุจินตนา พรมบุญแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,05:10  อ่าน 414 ครั้ง
รายละเอียด..