โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:10  อ่าน 789 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:09  อ่าน 793 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:08  อ่าน 663 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางยินดี ช่วยปลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:03  อ่าน 507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในงานวันครูแห่งชาติปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางจรัสศรี ซังธาดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,08:59  อ่าน 626 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางกัลยารัตน์ กรีไกรนุช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,08:58  อ่าน 821 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางจินดา แขวงรถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,08:56  อ่าน 547 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ เป็นตัวแทนระดับประเทศ การประกวดแต่งบทกลอนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,05:29  อ่าน 527 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,05:14  อ่าน 518 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางสุจินตนา พรมบุญแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,05:10  อ่าน 541 ครั้ง
รายละเอียด..