โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:10  อ่าน 1293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:09  อ่าน 1304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:08  อ่าน 1190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางยินดี ช่วยปลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,09:03  อ่าน 1049 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางจินดา แขวงรถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2557,08:56  อ่าน 1213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ เป็นตัวแทนระดับประเทศ การประกวดแต่งบทกลอนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,05:29  อ่าน 986 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,05:14  อ่าน 1027 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2557,05:10  อ่าน 1014 ครั้ง
รายละเอียด..