โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ส.อ.สมศักดิ์ สำมณี (มุ้ย)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : -
อีเมล์ : nco52@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ร.25พัน1 ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : หน. ชุดยิง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 193 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ. ชุมพร

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 เม.ย. 2557,12:45 น.   หมายเลขไอพี : 182.52.141.136


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล