รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 54 คน
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกชำนาญ พยัคฆิน (ช้อย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
ที่อยู่ : 4 ม.2 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
เบอร์มือถือ : 0894733019
อีเมล์ : Chamnan616106@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกชำนาญ พยัคฆิน (ช้อย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
ที่อยู่ : 4 ม.2 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
เบอร์มือถือ : 0894733019
อีเมล์ : Chamnan616106@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วิชุดา อังตระกูล (จุ๊บแจง)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 119 ม.7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
เบอร์มือถือ : 095-4233377
อีเมล์ : Jang_jung1989@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัชฎาวรรณ พรุ่งแสง (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 193 ม.1 กองร้อยปืนใหญ่ที่2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ต.วังใหม่
เบอร์มือถือ : 0935973321
อีเมล์ : loveumoretj@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุวิดา ปัญจะหัตถ์เจริญ (ตั๊ก)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0945519006
อีเมล์ : Tuck_kit@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จรรยานี อ่อนนิ่ม (แจ๋ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 331 ม.8 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
เบอร์มือถือ : 0982597344
อีเมล์ : junyanee_chanaphai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญศักดิ์ ชนะชัย (เดิม นายวิชัย ฮะหมัด ) (ลิม)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 75/1 ม.5 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86149
เบอร์มือถือ : 087-2770677
อีเมล์ : Slim6611@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎาวรรณ พรุ่งแสง (นู๋เกียบ (ตุ๊กตา))
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 193/403 ม.1 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
เบอร์มือถือ : 0935973321
อีเมล์ : i_kiab@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุนทรี นวมน้อย เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ธนษา สถิตานนท์ (เค้ก)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 24/1 หมู่ 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
เบอร์มือถือ : 0901216517
อีเมล์ : pancak2532@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย วชิรวิทย์ ยอดจิตร (เต้ )
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 9
ที่อยู่ : บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ
เบอร์มือถือ : 0854748123
อีเมล์ : metea038@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธิราวุฒิ ศรีสุวรรณ (นนท์)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 21 ถนนเจริญลาภ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราาฏร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 0815353563
อีเมล์ : www.nont-thirawut@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังคณา นุชเนียม (ปอ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 99/1 ม.4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 083-2583417
อีเมล์ : angkana_nutneam@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม