โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรารถนา เงเลิศ (กิ่ง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 12
อีเมล์ : nooking2539@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 เม.ย. 2557,19:57 น.   หมายเลขไอพี : 118.173.158.203


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล