โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญศักดิ์ ชนะชัย (เดิม นายวิชัย ฮะหมัด ) (ลิม)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 2
อีเมล์ : Slim6611@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : B.Grimm Green Power Limited
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 217 หมู่ 15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 พ.ค. 2557,08:57 น.   หมายเลขไอพี : 118.173.149.192


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล