โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วิชุดา อังตระกูล (จุ๊บแจง)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 9
อีเมล์ : Jang_jung1989@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 339/109 M.1 Pongprasart

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 เม.ย. 2559,00:39 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.10.15


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล