โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกชำนาญ พยัคฆิน (ช้อย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
อีเมล์ : Chamnan616106@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ค่ายเสนาณรงค์
ตำแหน่ง : หน.คลัง ผพธ.มทบ.42
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 191 ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 มิ.ย. 2560,21:41 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.158.33


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล