โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย วชิรวิทย์ ยอดจิตร (เต้ เนินทอง )
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 11
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง : วิศวกร ปฏิบัติการณ์ระดับ 3
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เขื่อน ศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ก.ค. 2562,00:41 น.   หมายเลขไอพี : 1.2.236.176


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล